78902 - Χάνει έδαφος

Ν. Λυγερός

Χάνει έδαφος
συνεχώς
η Ρωσία
και προσπαθεί
χτυπώντας
τις ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις
να πλήξει
τους Ουκρανούς
αλλά μάταια
γιατί προστατεύουν
την πατρίδα τους.