78912 - Το τετράπτυχο

Ν. Λυγερός

Το τετράπτυχο
συμπληρώθηκε
με την αναγκαία
ολοκλήρωση
για να ζήσει
το τετραπλό
ως προσφορά
για το άνοιγμα
της αρχής
του κόσμου
και το κάθετο
χαμόγελο.