79255 - Την ολότητα

Ν. Λυγερός

Την ολότητα
την απολαμβάνεις
όταν γνωρίζεις
κάθε καμπυλότητα
που τη χαρακτηρίζει
με τα ίδια σου
τα δάκτυλα
γιατί τα μάτια
δεν επαρκούν
για να δουν
το δέρμα
του πάθους.