79278 - Η χαρά

Ν. Λυγερός

Η χαρά
που προκαλεί
η αναγνώριση
από τη Γερμανία
της Γενοκτονίας
των Ουκρανών
τα έτη 1932-1933
είναι απερίγραπτη
γιατί έρχεται
μετά από χρόνια
να δικαιώσει
τους αθώους.