79286 - Το Xun σε Ντο

Ν. Λυγερός

Το Xun σε Ντο
έπαιζε
όλο και βαθύτερα
γιατί η ανάσα
κρατούσε
τις νότες
πιο σταθερά
και συντονισμένα
με τους περίεργους
δακτυλισμούς
των χεριών.