79290 - Οι ζωντανές προσφορές

Ν. Λυγερός

Οι ζωντανές προσφορές
γίνονται με άνεση
για να υπάρχει
στη συνέχεια
η αναγκαία
αρμονία
που επιτρέπει
τη συντονισμένη
απελευθέρωση
των ψυχών
κι όχι μόνο
των σωμάτων.