79405 - Η αλληλοεκτίμηση

Ν. Λυγερός

Η αλληλοεκτίμηση
είναι πιο βαθιά
από το κοινό
υπόβαθρο
της εποχής
και της γλώσσας
γιατί υπάρχει
και ο Χρόνος
της Διδασκαλίας
που παράγει
τις συμμαθήτριες.