79412 - Οι φωτογραφίες

Ν. Λυγερός

Οι φωτογραφίες
οι παπαρατσίστικες
ήταν η απόδειξη
ότι ήθελαν
να κρατήσουν
στη μνήμη τους
όχι μόνο
το αποτέλεσμα
αλλά και την ίδια
διαδικασία
του αποτελέσματος.