79414 - Η σημασία

Ν. Λυγερός

Η σημασία
του lingam
είναι θεμελιακή
σε πολλούς
πολιτισμούς
της Ανθρωπότητας
και δεν περιορίζεται
στο επίπεδο
των κοινωνιών.
Αυτό μην το ξεχνάς.