8009 - Ταξίδια στη Σαλαμίνα

Ν. Λυγερός

Τα ταξίδια στη Σαλαμίνα
μας έδειξαν πόσο κοντά
είναι ο ήλιος και η θάλασσα
διότι ανάμεσα στις καμπύλες
είδαμε τις δυσκολίες
που ξεπεράσαμε μαζί
με το χαμόγελο στα χείλη
για να συναντήσουμε τα παιδιά
εκείνα που δεν περίμεναν
τίποτα από τη ζωή
κι όμως όταν αντίκρισαν
την καλοσύνη και τη χαρά σου
δεν άντεξαν στις επιθέσεις
και με το φιλότιμό τους
επανήλθαν στην ανθρωπιά
κι όχι μόνο στην κοινωνία
που τα είχε ξεχασμένα.