80279 - Πάντα εδώ

Ν. Λυγερός

Πάντα εδώ
ακόμα και μετά το τέλος.
Γι’ αυτό το βιβλίο είχε έρθει σ’ επαφή μαζί του
γιατί ένιωσε αμέσως τον δεσμό της αρμονίας.
Δεν θα σταματούσε ακόμα
κι αν είχε φτάσει ήδη μια φορά
αφού η αποστολή ήταν πολυκυκλική
και δεν τελείωνε μ’ ένα κεφάλαιο.
Ακόμα και τα εδάφια
ήταν μόνο προετοιμασία.
Διάβασε τις Επιστολές
για να μπει στο πνεύμα των Ευαγγελίων
αφού ήταν το μονοπάτι
για την Αποκάλυψη.
Το νησί του παρελθόντος
είχε ανακαλύψει το φως του κόσμου
επειδή είχε παραμείνει ανοιχτό.
Έτσι η ουσία του
ήρθε να φέρει
την Άνοιξη
που σταματούσε κάθε Χειμώνα
ακόμα και τον πιο μεγάλο
για να κάνει το δώρο
του Καλοκαιριού
της ψυχής.