80288 - Αλλαγή ρυθμού

Ν. Λυγερός

Είχε αλλάξει η οπτική και φαινόταν πια η δύναμη.
Δεν ήταν απλώς ένας ερευνητής ή ένας μελετητής
σε μια βιβλιοθήκη που αναρωτιόταν που είναι
ο κόσμος έξω.
Η σκέψη του έβαζε τον κόσμο μέσα στη βιβλιοθήκη.
Έτσι η Ισλανδία δεν ήταν μόνο
μια ιδιομορφία
αλλά ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία
της βαθύτητας της Ανθρωπότητας.
Όταν εξετάζεις έναν υπολογιστή
δεν βλέπεις μόνο τη δομή του
αλλά εξερευνάς την εξέλιξη
της πληροφορικής
έως τη δημιουργία του.
Το ίδιο ήταν και για ένα παραδοσιακό τραγούδι
κι ο χορός ακολουθούσε το ίδιο σχήμα.
Στοιχεία αυτοαναφοράς.
Μορφοκλασματική ανάλυση.
Το μέρος ισοδυναμούσε με το όλο
όταν υπήρχε αυτοαναφορά.
Μελετώντας τις σάγκα της Ισλανδίας
Ανίχνευε ένα κομμάτι
της ιστορίας της Ανθρωπότητας
και αυτό άλλαζε τα πάντα.
Αλλαγή ρυθμού.