80289 - Απόμακρη σκέψη

Ν. Λυγερός

Το αληθινό ερώτημα δεν ήταν γιατί η Ανθρωπότητα
είχε πάει στην Ισλανδία αλλά γιατί είχε μείνει.
Και αυτό παρόλο που έκανε εκστρατείες σε
άλλες χώρες, αφού αυτές είχαν δημιουργήσει τις
σάγκα.
Η απόμακρη σκέψη είχε δημιουργήσει ένα νέο ύφος.
Είχε κατασκευάσει ξύλινους δράκους
για να πλέουν πάνω στον ωκεανό.
Δεν ήταν μόνο για το ταξίδι.
Ήθελαν και να επιστρέφουν
όσο μακρυά και να πήγαιναν.
Οι αποστολές ήταν όλο και πιο μεγάλες
αλλά το ίδιο κι οι επιστροφές.
Η Ανθρωπότητα μεγάλωνε το δίκτυό της.
Η Ισλανδία δεν ήταν φύλλο του γράφου
αλλά κρίσιμος κόμβος του δικτύου.
Και αυτό ήταν της βαθύτητας
λόγω της Ανθρωπότητας.
Οι σάγκα που μελετούσε
έπρεπε να του μάθουν νέα στοιχεία
για την Ανθρωπότητα.
Ήταν από αυτές τις ιδιομορφίες
που χαρακτήριζαν την πολλαπλότητα.
Δεν ήταν μόνο σημείο σκιάς
αλλά εστία φωτός. Αυτό είδε.
Αυτό έγραψε.