80292 - Η αλήθεια των Σάγκα

Ν. Λυγερός

Η αλήθεια των Σάγκα αποδείχθηκε μετά από αιώνες. Αλλά οι άνθρωποι ποτέ δεν ξέχασαν τους μύθους που είχε πλάσει η Ιστορία.
Διότι οι Σάγκα, όπως κι άλλα έπη, ήταν η απόδειξη ότι έτσι λειτουργούσε.
Για να μην ξεχαστεί η Ιστορία
έπλαθε μύθους
για να αντιμετωπίσει τη λήθη.
Και γι’ αυτό οι Σάγκα έλεγαν
κυριολεκτικά την αλήθεια.
Όσοι έβλεπαν μόνο τους μύθους
δεν καταλάβαιναν τον κώδικα.
Διάβαζε τις Σάγκα
με τρόπο διαφορετικό.
Ήθελε να μάθει τι είχε κωδικοποιήσει η Ανθρωπότητα για να μη χαθεί στο μέλλον.
Το βαθύ παρελθόν
είχε επινοήσει τα έπη
για να νικήσει τη λήθη.
Έτσι η Ιστορία είχε βρει τρόπο να επιζήσει μέσω της μυθολογίας.
Η αρχαιολογία είχε απλώς επιβεβαιώσει
την αξία της προσπάθειας
και τη νίκη της υπέρβασης.
Η μυθοπλασία ήταν το έργο της Ιστορίας
κι έτσι γινόταν η ανάγνωσή του.