80299 - Ο κρυφός συντονισμός

Ν. Λυγερός

Διάβαζε τις παλαιές Σάγκα.
Διάβαζαν τη νέα.
Μελετούσε τα κείμενα.
Μελετούσαν τις εικόνες.
Ζούσε τα έπη.
Ζούσαν τα έργα.
Άρχιζε τον ρυθμό.
Τον ακολουθούσαν.
Έδειχνε το μονοπάτι του φωτός.
Έβλεπαν το πνεύμα του.
Άκουγε τη σιωπή τους.
Έπλαθε τη σύνθεση.
Έκαναν την ανάλυση.
Πετούσε ο ουρανός.
Ξεχείλιζαν οι θάλασσες.
Ήταν η άκρη.
Ήταν το κέντρο.
Ήταν η ουσία.
Ήταν ο στόχος.
Ήταν η μεταχαρά.
Ήταν η χαρά.
Ήταν η πηγή.
Ήταν οι καταρράκτες.
Ήταν ο ωκεανός.
Ήταν η Ισλανδία.