80300 - Ωκεανός φωτός

Ν. Λυγερός

Κάθε ημέρα ήθελαν το φως
του ήλιου της νύχτας
για να ζήσουν τη συνέχεια
μετά το τέλος.
Έτσι όταν τελείωνε, άρχιζαν.
Ήταν η πηγή της πολυκυκλικότητας.
Γι’ αυτό η αρχή του κόσμου
ήθελε το άγγιγμα
του αρμονικού δεσμού.
Η ακτίνα άγγιζε
το κέντρο και τον κύκλο.
Το έπος της νύχτας
φώτιζε την ημέρα.
Η Σάγκα του φωτός
δεν ήθελε σκιές.
Η μουσική της σιωπής
δεν ήθελε θόρυβο.
Σιωπηλά οι ψυχές
ανάσαιναν μέσα του.
Ακίνητες έπιναν την ουσία του.
Ήταν το φιλί της ψυχής.
Ήταν ο λόγος.
Ήταν οι αυτόχθονες.
Ήταν η πηγή.
Ήταν η πίστη.