80358 - Παμπάλαια αρχεία

Ν. Λυγερός

Το απίστευτο της υπόθεσης ήταν
ότι εξέταζε κείμενα
της προηγούμενης χιλιετίας
τα οποία μιλούσαν για την πιο παλιά.
Ο Χριστιανισμός ήταν σύγχρονος
μετά από δύο χιλιετίες
ενώ η Σάγκα φαινόταν παλιά
ακόμα κι αν ήταν δύο φορές νεότερη.
Η αναζήτηση των νέων χώρων
είχε προηγηθεί της απαγόρευσης
των Αγίων Τόπων.
Και ξαφνικά συνειδητοποίησαν οι ψυχές
ότι τα γεγονότα ήταν σχεδόν
της ίδιας εποχής.
Αναγνώριζαν την ίδια πανοπλία φωτός.
Αυτή ήταν η ουσία.
Ενώ ήξεραν για τη γενεαλογία
δεν έβλεπαν την πολλαπλότητά της.
Ήταν του Χρόνου
και γι’ αυτό ήταν μαζί τους.
Ήταν η απαίτηση του Χρόνου
η ανάγκη της Ανθρωπότητας.
Πόσο μικρός ήταν ο κόσμος
και πόσο μεγάλος είχε γίνει.
Ο μικρός, ο μέγας.