80400 - Ποτέ τίποτα

Ν. Λυγερός

Ποτέ τίποτα
δεν περισσεύει
όταν η προσφορά
είναι το αποτέλεσμα
της βαθιάς αγάπης
γιατί η αρμονία
είναι δυναμική
και ποτέ
στατική
σαν την ισορροπία
με τα όριά της.