80411 - Οι εικόνες της πίστης

Ν. Λυγερός

Οι ακραίες καταστάσεις προκαλούν
δύσκολα ερωτήματα
αλλά μπορούν και να βοηθήσουν
για να βρεθεί μια επίλυση.
Οι θρησκείες δεν έχουν παγκοσμιότητα
γιατί υπάρχουν μέσα σε κοινωνίες
και δίνουν σημασία μόνο σε αυτές.
Κατά συνέπεια αδιαφορούν
για το περιβάλλον των άλλων.
Το πρόβλημα της παγκοσμιότητας
εμφανίζεται με την έννοια της πίστης
ειδικά όταν χρησιμοποιούνται
μεταφορικές εικόνες
για να μιλήσουν για μια αφαιρετική έννοια.
Σκέφτηκε αυτό το πρόβλημα
με τη χρήση των ζώων
που δεν βρίσκονται απαραίτητα
σε όλες τις περιοχές του κόσμου.
Διότι ακόμα και μια φιλοσοφία
που έχει τις προδιαγραφές
να ενσωματωθεί μέσα στην πίστη
μπορεί ν’ αρχίσει με παραλληλισμούς
που δεν έχουν παντού νόημα
αλλά είναι εύκολοι
στο σημείο εκκίνησης.