80419 - Η πίστη

Ν. Λυγερός

Η πίστη
είναι για όλους
ενώ οι θρησκείες
είναι μόνο
τοπικές
γιατί κοιτάζουν
τις κοινωνίες
και τις ανάγκες τους
και δεν βλέπουν
την Ανθρωπότητα
και την αγάπη της.