80423 - Το ταυτόχωρο

Ν. Λυγερός

Το ταυτόχωρο
είναι ένδειξη
για την εμφάνιση
του πνεύματος
των Χαμαιλεόντων
γι’ αυτό
μην ξαφνιάζεσαι
αν βλέπεις
το στίγμα τους
και μέσα
στη Σάγκα
του Φωτός.