80426 - Η φώκια του Θεού

Ν. Λυγερός

Μπορεί οι εικόνες της πίστης να ήταν διαφορετικές
ο κώδικάς της ήταν πάντα ο ίδιος.
Ποιος μπορούσε να πιστέψει στην εικόνα της φώκιας;
Οι Αυτόχθονες…
Ποιος μπορούσε να πιστέψει στην εικόνα του αρνιού;
Οι Ευρωπαίοι…
Σκέφτηκε αυτόν τον ισομορφισμό
ως πείραμα νοητικό
όπως έλεγε ο Albert Einstein.
Gedankenexperiment.
Ξαφνιάστηκαν οι ψυχές
αλλά κατάλαβαν το σκεπτικό.
Πώς μιλάς στον άλλον με παραδείγματα
που δεν κατανοεί
διότι δεν τα είδε ποτέ στη ζωή του;
Εδώ εμφανίζεται η ανάγκη των ισομορφισμών.
Κι αν δεν υπάρχει άμεσα και αμέσως
πρέπει να βρεθεί μια αναλογία.
Έτσι εμφανίστηκε η παραβολή.
Είναι παράδειγμα απλό
αλλά ποτέ απλοϊκό
για να μην εκφυλιστεί το αρχικό σκεπτικό.
Αλλά δεν ήταν μοναδικό.
Η σκέψη ήταν η ουσία όχι η παραβολή.
Μια ισομορφική παραβολή επαρκούσε.