80430 - Η δύναμη του λόγου

Ν. Λυγερός

Φαντάστηκε μια εκκλησία
που να έχει μια φώκια πάνω στον τρούλο της
ή ακόμα και μιαν αρκούδα…
Ποιος μπορούσε να τη φανταστεί;
Αλλά ποιοι αυτόχθονες
θα μπορούσαν να φανταστούν
τους Ευαγγελιστές
μ’ ένα λιοντάρι, έναν ταύρο ή έναν αετό;
Έναρξη ισομορφισμών.
Ο άνθρωπος θα ήταν ο ίδιος
για τον Ματθαίο.
Το λιοντάρι θα γινόταν Nanoq
για τον Μάρκο.
Ο ταύρος θα γινόταν Umimmak
για τον Λουκά.
Κι ο αετός Ukpik
για τον Ιωάννη.
Τότε θα είχε νόημα για τους Αυτόχθονες
γιατί θα έβλεπαν
με τα δικά τους μάτια
την ίδια ουσία
που δεν θα εκφυλιζόταν
στην περιοχή τους
αλλά θα αποκτούσε
ισχυρό συμβολισμό
λόγω εμπλουτισμένης πραγματικότητας.