80431 - Η τετράμορφος του ισομορφισμού

Ν. Λυγερός

Η ουσία ήταν η τετράμορφος.
Το τρία ήταν ιερό.
Το τέσσερα θεϊκό.
Τριάδα.
Τελειότητα.
Δεν ήθελε την πληρότητα.
Δεν επαρκούσε.
Η πολλαπλότητα ήταν αναγκαία
για την προετοιμασία
της πολυκυκλικότητας.
Η παγκοσμιότητα ήταν απαίτηση.
Πυρήνας.
Τα ζώα ήταν συμβολικά.
Η Σχολή του Ιωάννη
είχε αξιοποιήσει τα υπαρκτά
που ήταν γνωστά,
αλλού θα είχε επιλέξει άλλα
αλλά η τετράμορφος
τετράμορφος.
Με το βιβλίο ένιωθε την ανάγκη.
Αυτό ένιωσαν κι οι ψυχές.
Μετά την υπέρβαση
χάρηκαν
και μεταχάρηκε
μετά το δώρο.