80433 - Το Δώρο των Χριστουγέννων

Ν. Λυγερός

Το Δώρο των Χριστουγέννων
ήταν πάντα το καλύτερο
γιατί ήταν γεμάτο ουσία
και λειτουργούσε πολυκυκλικά
αφού ήταν το φως του κόσμου.
‘Ηταν Δώρο για κάθε αρχή
και το κατάλαβαν καλά οι ψυχές
διότι γέμιζε τις καρδιές
και τις έκανε να ξεχειλίζουν
χάρη στη βαθιά αγάπη
της Ανθρωπότητας.
Το έβλεπαν και το ένιωθαν μέσα τους.
Αυτό ήταν το Έργο.
Ο καθένας μπορούσε να το καταλάβει
γιατί είχε την αναγκαία παγκοσμιότητα
η ομορφιά της αλήθειας
κι η αλήθεια της ομορφιάς
στο μονοπάτι του φωτός
και της αρμονικής ουσίας.
Οι ψυχές δεν το είχαν ζητήσει
δεν ήταν χάρη καθημερινή
ήταν επιπλέον
και δέχτηκαν με πολλαπλή χαρά
αυτό που περίμεναν
χωρίς να το πουν: Το Δώρο.