80448 - Η ανέλιξη της ιστορίας

Ν. Λυγερός

Δεν υπήρχε συντήρηση
γιατί οδηγούσε σε φθορά και μόνο.
Υπήρχε παλαίωση
όπως γίνεται με τα έγχορδα
που το τσέλο μαθαίνει
να παίζει όλο και πιο βαθιά
επειδή έχουν ψυχή.
Αυτό γινόταν με τη Σάγκα
μετά από αιώνες
 είχε εξέλιξη
γιατί το έπος δεν είχε τελειώσει τότε.
Η πολυκυκλικότητα το είχε αντιληφθεί
κι είχε αρχίσει την αναθεμελίωση.
Έτσι είχε κάνει και στο νησί
γιατί είχε σβήσει κάθε μιζέρια
και κάθε παράπονο
για να ζήσει ψυχικά τη χαρά
με κάθε τρόπο
από την αρχή της ημέρας
και το τέλος της νύχτας
όταν ο ήλιος πολλαπλασιάζεται
για να φανεί ο ουρανός
και πέρα από το σκοτάδι
χάρη στους ψυχικούς δακτυλισμούς.