8045 - Το τρίτοξο καλογερικό γεφύρι

Ν. Λυγερός

Για να μην τα ξεχάσεις,
αποφάσισα να γράψω
για τα τόξα του γεφυριού.

Κι αν δεν θυμάσαι την μάχη
που δόθηκε για την ελευθερία
θα είμαι εδώ και γι’ αυτό.

Τριάντα φιλιά του ήλιου
πέρασαν από το καλογερικό
για να ζήσουν οι πολιορκημένοι.

Κι εμείς καθισμένοι στην άκρη
είδαμε τα οράματα του λαού
και την αθωότητα των θυμάτων.

Κι όταν σηκωθήκαμε
για να μην σκύψουμε ποτέ,
χαθήκαμε μέσα στην αγκαλιά μας.