80505 - Το νέο τετράδιο

Ν. Λυγερός

Το νέο τετράδιο
με τις παρτιτούρες
του Μεσαίωνα
της Αναγέννησης
αλλά και του Μπαρόκ
ήταν εμπλουτισμός
για το μαντολίνο.
Είχε παρτιτούρες
ανωνύμων
που συνέχιζαν
να ζουν
μέσα
στη μνήμη
της Ανθρωπότητας
και γι’ αυτό
για μας
είναι τιμή
να συνεχίσουμε
για να ζουν
χάρη
στους δακτυλισμούς μας.