80509 - Τα ισλανδικά τοπία

Ν. Λυγερός

Δεν ήξερες
ότι θα μπορούσες
ν’ αγαπήσεις
ισλανδικά τοπία
επειδή
σ’ έχει αγγίξει
μία Σάγκα
που σου έδειξε
το μονοπάτι
του φωτός
κι όμως
έζησες
κι αυτό
το θαύμα
μαζί του
γιατί
γι’ αυτόν
ήταν το πρέπον
για την Ανθρωπότητα.