80510 - Είχες διαβάσει

Ν. Λυγερός

Είχες διαβάσει
τους πρώτους
κύκλους
της Σάγκα
και δεν ήξερες
αν θα υπάρχουν
κι άλλοι
έτσι περίμενες
χωρίς
να ζητήσεις
τίποτα
αν θα ερχόταν
η χάρη
αλλά
έβλεπες
στοιχεία
του μέλλοντος
μέσω
των ποιημάτων.