80527 - Πριν προλάβεις

Ν. Λυγερός

Πριν προλάβεις
να στεγνώσεις
ήρθε άλλο κύμα
που ήθελες
να μαλώσεις
αλλά με το ύφος
του όμορφου
κωμικού
που ήθελε
τη συνέχεια
χωρίς να μπορεί να το πει
έτσι
έστιψες
το σώμα σου
για να δεχθεί
και το επόμενο
όχι μόνο μια φορά
για να πολλαπλασιαστεί
η μοιρασιά
της ουσίας.