80528 - Κάθε κομμάτι

Ν. Λυγερός

Κάθε κομμάτι
του έργου
έχει τη σημασία του
είτε βιβλίο είναι
είτε σφραγίδα
γιατί το πρώτο
μεταφέρει
τον Λόγο
και η δεύτερη
το φωτόσημο
έτσι ξέρεις
ότι η Σάγκα
του Φωτός
θα περάσει
σε επόμενο
κύκλο
την κατάλληλη
στιγμή
για να γίνει
γεγονός.