80530 - Τα χρώματα

Ν. Λυγερός

Ακόμα
και την ώρα
της απόλαυσης
είδες τον κώδικα
τον εραλδικό
αφού διέκρινες
το κάθετο κόκκινο
και το οριζόντιο γαλάζιο
έτσι ένιωσες
ακόμα πιο βαθιά
τον δεσμό
που χαρακτηρίζει
την Ανθρωπότητα
και τον Χρόνο
όταν παλεύουν
μαζί
ενάντια στη βαρβαρότητα
χάρη στην παράξενη
χειρολαβή.