80536 - Η αναθεμελίωση

Ν. Λυγερός

Η αναθεμελίωση
είναι σημαντική
σε κάθε περίπτωση
αλλά αναγκαία
όταν υπάρχει
δομικό πρόβλημα
γι’ αυτό μην αφήνεις
τέτοια εκκρεμότητα
στο μυαλό σου
διότι από την επίλυση
εξαρτάται
η συνέχεια
αλλά και η ανάπτυξη
πιο αποτελεσματικής
στρατηγικής
αφού θα είναι
ανθεκτική
στις επιθέσεις.