80537 - Η ανασκόπηση

Ν. Λυγερός

Η ανασκόπηση
όλων των δεδομένων
του παρελθόντος
σε προετοιμάζει
για μια σωστή
επιλογή
για το μέλλον
αφού
η στρατηγική σου
θα είναι
θεμελιωμένη
και θα λειτουργεί
ως συνέχεια
πράγμα
που την κάνει
εκ φύσης
πιο ανθεκτική
από μία απλή
καινοτομία.