80544 - Από την αρχή

Ν. Λυγερός

Από την αρχή
της πρώτης
πράξης
κατάλαβες
ότι θα έχει
διάρκεια
κι όχι μόνο
λόγω βραδύτητας
αλλά για να ακουστούν
οι παύσεις
που πλέκουν
έναν ρυθμό
με μεγαλύτερη
ποικιλία
για να ζήσει
ο πολλαπλός
συντονισμός
και να προλάβει
το ταυτόχρονο.