80554 - Η ποικιλία

Ν. Λυγερός

Η ποικιλία
λειτουργεί
ενισχυτικά
της ομορφιάς
γιατί αυτό
θέλει
η Ανθρωπότητα
για ν’ αναπτυχθεί
εντός
του Χρόνου
για να ξεπεράσει
τα εμπόδια
κάθε τοπικής
κοινωνίας
που προσπαθεί
να καταπατήσει
κάθε διαφορά
για να είναι
όλα ομοιόμορφα.