80558 - Φοράς ουσία

Ν. Λυγερός

Πολλές
μπορούν
να πουν
ότι φορούν
άρωμα
θεωρώντας
ότι είναι
πιο πολύτιμο
από την κολόνια.
Αλλά εσύ
που έμαθες
για τη δύναμη
της αρμονίας,
δεν έχει
σκιά
η ψυχή σου
και φοράς
ουσία.