80562 - Ακούς τα βήματα

Ν. Λυγερός

Ακούς τα βήματα
πάνω στο χώμα
και νιώθεις
του φωτός το σώμα
που ποτέ
δεν σταματά
όταν έχει
αποστολή
σε κάθε
κατεχόμενη
περιοχή
της Ανθρωπότητας
γιατί ποτέ
δεν αφήνει
τη βαρβαρότητα
να σκοτώσει
χωρίς κόστος
τους αθώους
χωρίς προστασία.