80571 - Το καλό

Ν. Λυγερός

Το καλό
με το πιάνο
του φτωχού
είναι ότι μπορείς
να το μεταφέρεις
όπου υπάρχει
θέληση για χαρά
έτσι μπορείς
να μοιραστείς
την ομορφιά
της μουσικής
με όλους όσους
έχουν ανάγκη
να ζήσουν
αυτό το κομμάτι
της διαχρονικής
ιστορίας
της Ανθρωπότητας.