80572 - Είναι σημαντικό

Ν. Λυγερός

Είναι σημαντικό
για τον αγέννητο
να έχεις συζητήσει
ελεύθερα
ποιο είναι
το πρέπον
για την ύπαρξή του
διότι δεν πρέπει
να του επιβάλλεις
μια άθλια ζωή
λόγω εγωισμού
αλλά να του προσφέρεις
το δώρο της ζωής
όταν μπορεί
να το απολαύσει
πλήρως
για να προσφέρει
χαρά
και στους άλλους.