80573 - Η υπερστήριξη

Ν. Λυγερός

Η υπερστήριξη
είναι συνεχόμενη
όταν υπάρχει
ανάγκη
για την εξέλιξη
του αγέννητου
αφού είναι
εκ φύσης
αθώος
και χρειάζεται
προστασία
της Ανθρωπότητας
για να μπορέσει
να ξεπεράσει
όλες τις δυσκολίες
και να ζήσει
τη ζωή του
με αξιοπρέπεια.