80574 - Ο αγώνας

Ν. Λυγερός

Ο αγώνας
είναι καθημερινός
αλλά δεν έχει
καμία σχέση
με τη καθημερινότητα
αφού αποτελείται
από υπερβάσεις
για να υπάρξει
η συνάρτηση
βήματος
και να δημιουργείται
το μη αναστρέψιμο
που παράγει
την εξέλιξη
της Ανθρωπότητας
όταν παλεύει
αποτελεσματικά
ενάντια
στην βαρβαρότητα.