80578 - Εκ φύσης

Ν. Λυγερός

Εκ φύσης
το δόγμα
δεν μπορεί
να έχει
βάθος
γιατί
ασχολείται
μόνο
με τη συντήρηση
του εαυτού του
και αυτό
σημαίνει
ότι παραμένει
στις όχθες
του ωκεανού
χωρίς ποτέ
να μάθει
πού είναι
η ουσία του.