80584 - Η διαφορά

Ν. Λυγερός

Η διαφορά
μεταξύ του μάρκετινγκ
και του στρατηγικού
μάρκετινγκ
είναι ότι το πρώτο μιλά
για την επόμενη
πραγματικότητα
ενώ το δεύτερο
σου εξηγεί
ότι η δική σου
είναι καθυστερημένη
γιατί δεν ζει
με τα νέα δεδομένα
επειδή είναι
ανίκανη
να τα συλλάβει
με το σκεπτικό
που έχει
στη σκέψη της.