80586 - Η νευροεπιστήμη

Ν. Λυγερός

Η νευροεπιστήμη
σου αποδεικνύει
ότι δεν υπάρχεις
ως νησί
απομονωμένος
σε σχέση
με τους άλλους
αλλά
ότι ανήκεις
σ’ ένα δίκτυο
νευρωνικό
κι ότι είσαι
συνδεδεμένος
με πολλούς
άλλους
χάρη
στις συνάψεις
που έχουν
αναπτυχθεί.