80587 - Η σαξοφωνίστρια

Ν. Λυγερός

Η σαξοφωνίστρια
έπαιζε
άλτο
χωρίς καμπυλότητα
ενώ ήταν
ειδικός
του φωτός
έτσι
γρήγορα
η συνομιλία
κατέληξε
στις ομοιότητες
με το κλαρίνο
και στην αρχιτεκτονική
του φωτός
εντός
της πόλης
για τη χαρά
των ανθρώπων.