80588 - Όταν ανακοινώνεις

Ν. Λυγερός

Όταν ανακοινώνεις
αυτό που θέλεις
να υπολογίζεις
αν έχεις
υποστήριξη
αλλιώς
μπορείς
να βρεθείς
εκτεθειμένη
αφού
δεν θα μπορέσεις
να υλοποιήσεις
αυτό
που απαιτεί
η ουσία
του θέματος
πέρα
των ορίων σου.