80589 - Η γενναιοδωρία

Ν. Λυγερός

Η γενναιοδωρία
είναι να συνεχίζεις
να κάνεις
το πρέπον
ακόμα
κι αν δεν υπάρχει
ανταπόκριση
διότι δεν υπάρχουν
κοινές αξίες
σε υψηλό επίπεδο
και το κατανοείς
έτσι δεν επιμένεις
κι ακολουθείς
την πορεία
εκτός κατεχομένων
για να προετοιμαστεί
το σωστό πλαίσιο
πριν το πεδίο
δράσης και μάχης.