80590 - Πριν το γαλάζιο

Ν. Λυγερός

Πριν το γαλάζιο
της θάλασσας
ήρθε το λευκό
του ουρανού
γιατί ήταν
ο μόνος τρόπος
για να συνεχίσει
η αρμονία
τη δυναμική της
εξέλιξη
πάνω
στο μονοπάτι
του φωτός
που οδηγεί
μετά
το τέλος
στην τελειότητα
του έργου
που δημιουργεί
το ον.